Et godt landbrug kræver gode samarbejdspartnere

Vi er stærkere sammen

Grøn bioenergi

Vi sigter efter af være så bæredygtige og miljøvenlige som muligt i og omkring vores produktion. Derfor bruger vi overvejende kun biobrændsel i form af flisfyr og halmfyr. Derudover får vi vores gylle afgasset ved Horses Bioenergi, hvor vi derigennem leverer gas svarende til forbruget hos 25.000 husstande i Horsens.

Uddannelse / elevrekruttering

Vi samarbejder med Bygholm Landbrugsskole, hvor vi sammen med de studerende giver vores bud på, hvordan et landbrug kan drives. Derudover er vores gårde altid åbne for skoler og andre nysgerrige, som gerne vil opleve, hvordan hverdagen son landmanden ser ud. 

Leverandører

Go-gris I/S stiller samme krav til vores leverandører, som vi stiller til os selv! Derfor er alle vores leverandører udvalgt, fordi de på en eller anden måde bidrager positivt til vores ambition om 100 % godt landmandskab, hvor bæredygtighed, dyrevelfærd og økonomisk ansvarlighed er i fokus. 

Afgrøder

Udover vores griseproduktion har vi 970 hektar markdrift, hvilket gør, at vi kan være 100% selvforsynende på vores grisefoder. Vi tilstræber at producere foderkorn af den højeste kvalitet til vores grise, hvilket afspejler sig i rigtig gode produktionsresultater i griseproduktionen.

Salg

Vi lever af at være et nytænkende landbrug, hvor vi bidrager positivt til udviklingen med fokus på dyrevelfærd, bæredygtighed og økonomisk ansvarlighed. Vores kunder kan derfor altid forventer, at når de køber hos os, så køber de 100% godt landmandskab.

Finans

Målet med Go-­gris I/S er at bygge et landbrug op, der kan være med på den lange bane. Indtjeningen skal gå til at optimere forretningen, og vi investe­rer kontinuerligt i at blive bedre hver dag. Vi står selv til ansvar for alle vores gældsforpligtigelser, og vi investerer langsigtet og med lav risiko.

bubble