Sammen kan vi mere og har en sund forretning

Vi sørger hele tiden for at optimere vores virksomhed

Sporene skræmmer, kan man fristes til at sige, når det kom­mer til landbrug og økonomi. Målet med Go-gris I/S er ikke at opnå mest mulig værdi på kortest mulig tid, men at bygge et landbrug op, der kan være med på den lange bane, og som er her i mange år og til de kommende generationer.

Indtjeningen skal derfor gå til at optimere forretningen, og vi investe­rer i at blive bedre hver dag. Vi står selv til ansvar for alle vores gældsforpligtigelser, og vi investerer langsigtet og med lav risiko.

Grøn bioenergi

Vi sigter efter af være så bæredygtige og miljøvenlige som muligt i og omkring vores produktion. Derfor bruger vi overvejende kun biobrændsel i form af flisfyr og halmfyr. Derudover får vi vores gylle afgasset ved Horses Bioenergi, hvor vi derigennem leverer gas svarende til forbruget hos 25.000 husstande i Horsens.

Uddannelse / elevrekruttering

Vi samarbejder med Bygholm Landbrugsskole, hvor vi sammen med de studerende giver vores bud på, hvordan et landbrug kan drives. Derudover er vores gårde altid åbne for skoler og andre nysgerrige, som gerne vil opleve, hvordan hverdagen son landmanden ser ud. 

Leverandører

Go-gris I/S stiller samme krav til vores leverandører, som vi stiller til os selv! Derfor er alle vores leverandører udvalgt, fordi de på en eller anden måde bidrager positivt til vores ambition om 100 % godt landmandskab, hvor bæredygtighed, dyrevelfærd og økonomisk ansvarlighed er i fokus. 

Afgrøder

Udover vores griseproduktion har vi 970 hektar markdrift, hvilket gør, at vi kan være 100% selvforsynende på vores grisefoder. Vi tilstræber at producere foderkorn af den højeste kvalitet til vores grise, hvilket afspejler sig i rigtig gode produktionsresultater i griseproduktionen.

Salg

Vi lever af at være et nytænkende landbrug, hvor vi bidrager positivt til udviklingen med fokus på dyrevelfærd, bæredygtighed og økonomisk ansvarlighed. Vores kunder kan derfor altid forventer, at når de køber hos os, så køber de 100% godt landmandskab.

Finans

Målet med Go-­gris I/S er at bygge et landbrug op, der kan være med på den lange bane. Indtjeningen skal gå til at optimere forretningen, og vi investe­rer kontinuerligt i at blive bedre hver dag. Vi står selv til ansvar for alle vores gældsforpligtigelser, og vi investerer langsigtet og med lav risiko.

Vil du også med på holdet?

Ønsker du at være en del af et moderne landbrug, der arbejder mod et godt landmandskab? så er du altid velkommen til at tage kontakt til os for at høre mere.

Partnere

Vores samarbejdspartnere er med til at sikre, at vi kan levere på vores målsætninger uanset, om det er de økonomiske, bæredygtige eller som en aktiv del af vores omkringliggende samfund.

Aktiviteter

Hos Go-gris lever vi af at levere fødevarer i verdensklasse. Med fokus på et bæredygtigt, moderne og økonomisk sundt landbrug avler vi smågrise fra 1.000 søer, som leverer ca. 32.000 slagtegrise om året. Sekundært driver vi 970 hektar markdrift som gør os selvforsynende med korn til vores griseproduktion.

Ressourcer

Fordelt på vores syv gårde har vi etableret en full-line produktion, der tilsammen har en griseproduktion på 1.000 søer, der leverer smågrise til ca. 32.000 slagtesvin. Derudover kan vi med vores 970 hektar markdrift og med egen maskinpark producere raps, frø og korn, som gør os 100% selvforsynende på foder. Sidst – men ikke mindst – har vi ni højt kvalificerede medarbejdere, der gør det muligt at drive et landbrug i verdensklasse.

 

Værdifaktor

Go-gris lever af at dyrke landbrug i verdensklasse. Vi bidrager positivt til den store efterspørgsel på grisekød ved at tænke langsigtede ved at udvikle et moderne landbrug, der er selvforsynende, bæredygtigt og økonomisk ansvarligt.

Kunderelationer

Vi er stolte af at drive et åbent landbrug, hvor omverden kan se, hvordan fødevarer i verdensklasse bliver produceret. Vores gennemsigtighed skal være med til at skabe stærke relationer til alle vores kunder, som ønsker at være en del af et positivt landbrug, som sigter efter at være mere bæredygtige, miljøbevidste og økonomisk ansvarlige. 

Vejen til kunderne

Beliggenheden af vores gårde gør, at vores grise aldrig skal transporteres mere end 45 minutter i lastbil. Der er kort mellem vores ejendomme, og når grisene skal slagtes, foregår det på Danish Crowns slagteri i Horsens, som ligger 25 minutter fra vores fjerneste slagtegriseanlæg.

Kunderne

Sammen med vores kunder er vi med til at skabe en positiv udvikling af dansk landbrug, hvor bæredygtighed, dyrevelfærd og økonomisk ansvarlighed er i fokus. Godt landmandskab er i denne relation noget, vi giver til hinanden. 

Omkostninger

Vores primære omkostninger i Go-gris I/S er vores griseproduktion, vores markdrift og vores husleje. Vi kan holde relativ lave produktionsomkostninger ved, at vi ejer største delen af vores gårde, at vi ejer hele vores maskinpark, og at vi er 100% selvforsynende på foder til vores griseproduktion.

Indtægter

Vores indtjening bruger vi på at skabe en landbrugsvirksomhed, der er økonomisk bæredygtig og balanceret, og vi investerer i at blive bedre hver dag. Vi invisterer langtigtet og med lav risiko for at etablere en virksomhed med en solid økonomi, der kan tage økonomiske udsving, når udbud og efterspørgsel varierer. 

 

bubble