Et bæredygtigt landbrug i mange generationer frem

Hos Go-gris I/S støtter vi op om FNs 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling! Det kommer som en naturlig del af vores vision om, at vi skal være et landbrug til fremtiden. Derfor arbejder vi målrettet mod at kunne overdrage vores landbrug i en bedre stand, end da vi overtog den.

Ud af de 17 verdensmål har vi 7 konkrete mål, som vi målrettet arbejder ud fra:

verdensmaalene/verdensmaal-alle.png

#2 Stop sult #3 Sundhed & trivsel #8 Anstændige jobs & økonomisk vækst #12 Forsvarligt forbrug af produktion #13 Klimaindsats #14 Livet i havet #15 Livet på land 

Sammen danner målene overordnet tre bæredygtige bundlinjer, som bygger ind i vores værdier.

Den sociale bundlinje

Her arbejder vi i hovedtræk med at:

Styrke landbrugservervet og dets image udadtil:
Vi arbejder aktivt for at skabe en landsbrugsvirksomhed, der er kendt for at gøre tingene ordentligt, og som til enhver tid lever op til godt landmandskab. Det indebærer, at vi skaber en virksomhed, der følger med tiden og ikke modarbejder den.

Skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring vores landbrug: 
Vi er et åbent landbrug både over for den store omver­den og vores lokalsamfund, derfor skal vi "fylde" på den rigtige måde. Vi arbejder for, at være gennemsigtige i vores arbejde og være åbne for alle nysgerrige sjæle, som ønsker at få et indblik i vores hverdag. 

Skabe fremtidens landbrug:
Vi ønsker at overlevere vores landbrug i bedre stand, end da vi overtog den. Derfor bidrager vi mere end gerne med vidensdeling og sparring i forbindelse med uddannelse og interesse for landbruget. 

Skabe dialog med omverden om vores virke:
Vi arbejder aktivt for føre en åben dialog med omverden omkring vores virke. 

Den miljømæssige bundlinje

Her arbejder vi i hovedtræk med at:

Kontrollere næringsstofferne i vores arbejde: 
Vi har fokus på at skabe en veldrænet jord, der er rig på vand og næringsstoffer. Til det driver vi et præcisi­onslandbrug med GPS-­teknologi, der gør, at vi ikke bruger unødig kemi eller for meget gødning.

Øge brugen af teknologiske-løsninger i vores drift og vedligeholdelse:
Vi arbejder for et moderne landbrug, hvor teknologien hjælper os mod bæredygtige løsninger. Vi bruger blandt andet GPS-­teknologi og selvkørende marksprøjter, der hjælper os med at minimere overforbrug af ressourcer til vores griseproduktion og markdrift.

Øge og styrke dyrevelfærden i vores arbejde: 
Vi holder oprigtig af at arbejde med dyr. Vi passer og plejer vores dyr i døgndrift og sørger for, at der ikke bliver gået på kompromis med dyrevelfærden. Alle vores stalde lever op til Danish Crowns Code of Practice, der sætter krav til dyrevelfærd, medicinforbrug, bæredygtighed osv. Kravene i Code of Practice ligger oveni den gæl­dende lovgivning.

Sikre naturen og dens ressourcer:
Vi har en målsætning om at frigøre os fra fossile brændstoffer. I første etape skal varmekilderne på de ejendomme, hvor der fyres med olie, ændres til flis eller jordvarme. På længere sigt skal halm udfases som varmekilde og erstattes af flis. Halmen skal recirkuleres på marken og derved være med til at øge kulstofindholdet i jorden.

Den økonomiske bundlinje

Her arbejder vi i hovedtræk med at: 

Eliminere spild:
Vi har et øget fokus på at skabe et solidt foderforbrug, styrke overlevelsesprocenten for vores grise, frigøre os fra fossile og skabe veldrænet jord. 

Reducere input:
Vi arbejder konstant på at optimere vores produktion ved at reducere input. Det gør vi blandt andet gennem optimering af foder og brug af teknologi i marken.

Skabe merværdi:
I Go-gris skal vi som landmænd være med til at skabe merværdi for vores produkt, hvilket vi gør ved at være nytænkende og bredt funderet.

bubble