Generationsskifte med fast fundament og grønt udsyn

Jonas Würtz og brødrene Mads og Martin Mogensen har netop overtaget den daglige drift af Go-Gris ved Østbirk nord for Horsens. For dem er det vigtigt at bevare det fundament, som den ældre generation - Hans-Jørgen Mogensen og Poul-Erik Mogensen - har skabt gennem en årrække, og samtidig bevæge sig ind i fremtiden med nye strategiske mål og et grønt sigte.

- Vi overtager en veldrevet landbrugsvirksomhed med et solidt fundament, som vi sætter en stor ære i at drive videre. Havde det ikke været for min far og onkel ville vi ikke være der, hvor vi er i dag, men det er naturligt, at vi også vil noget andet, siger Martin Mogensen.

Virksomhedens DNA

Go-Gris blev etableret i 2008, hvor de fem parter puljede deres produktion. Siden er ejendommene kommet ind i selskabet. Samarbejde og selvforsyning i marken har været bærende værdier for brødrene Hans-Jørgen og Poul-Erik Mogensen, siden de i sin tid startede som landmænd. De har altid delt maskiner og hjulpet hinanden i travle perioder. Det er værdier, som den unge generation vil bygge videre på.

- Virksomhedens DNA er vores faste fodfæste. Det vil vi bygge videre på. Det har hele tiden har været meningen, at vi skulle overtage Go-Gris, så på sin vis startede generationsskiftet allerede i 2008. I virksomhedsplanen stod der 2013, men det er først nu, at vi er i mål, fortæller Mads Mogensen.

En grøn dagsorden

Med udviklingen i samfundet og Landbrug & Fødevarers vision om et klima-neutralt landbrug i 2050, er grøn omstilling og bæredygtighed en ny strategisk retning i Go-Gris.

- Uanset hvor du kigger hen, er klima og biodiversitet på dagsordenen. Den agenda vil vi gerne tappe ind i, og derfor har vi sat os det mål, at vi vil gå forrest, understøtte og udvikle den grønne omstilling. Vi er trukket i arbejdstøjet for at blive endnu skarpere på, hvordan vi kan bidrage ind i klimamålet om CO2-neutralitet, samtidig med at vi skal drive en virksomhed og tjene penge. Den bæredygtige bundlinje hører selvfølgelig med, understreger Jonas Würtz, der er virksomhedens ansigt udadtil. Han fortsætter:
- Vi glæder os til at få vores team med ombord på den rejse, vi skal ud på. Tingene vil ikke ændre sig fra den ene dag til den anden, for det tager tid at omstille sig, og vi skal gøre det sammen.

Ny finansiel partner

Som en del af generationsskiftet har Go-Gris fået en ny finansiel partner - Sydbank og DLR Kredit - som har haft en professionel tilgang til opgaven.

- Vi er meget tilfredse med den måde, banken og realkreditten er gået til opgaven på. De har kunnet se mulighederne og åbnet døren for, at vi kunne starte op. Det har været en rigtig god proces, slutter Martin Mogensen.

FAKTA

Go-Gris blev etableret i 2008 med generationsskifte for øje. Der er 1.000 søer på bedriften, som leverer smågrise til 32.000 slagtegrise om året. Dertil kommer 970 hektar jord med raps, frø og korn. Foruden de tre ejere er der ni medarbejdere på Go-Gris. Den ældre generation hjælper også til i det omfang, det passer.

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør Go-Gris, Jonas Würtz på telefon: 4084 0510

bubble