Etablering af minivådområde

Etablering af minivådområde.

Vi har her i det tidlige forår, etableret et nyt minivådområde. 

Formålet med minivådområdet, er at rense drænvandet for kvælstof og fosfor så det ikke ender i vandløb søer og i sidste ende Horsens Fjord. 

Udover den rensende effekt, forventer vi at minivådområdet bidrager særdeles positivt til biodiversiteten i omkring området. 

Klik på billdet og ser flere billeder fra området.

 

”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa og Danmark investerer i landdistrikterne.”

Se mere på følgende link: Landbrug og udvikling af landdistrikter - Europa-Kommissionen

 

bubble