Vision

Virksomheden

At skabe en landbrugsvirksomhed, der er kendt for at gøre tingene ordentligt og til enhver tid lever op til godt landmandskab. Vi vil have en virksomhed, der kan rumme medarbejdernes forskellighed. En landbrugsvirksomhed, der bidrager positivt til erhvervets image.

Personerne i ledelsen ønsker at gøre en forskel i organisationer omkring landbruget.

Vi vil være kendt som ny tænkende og bredt funderet. Vi skal udnytte vores restkapaciteter via ny tænkning og udvikling. Vi vil set over år være en rentabel virksomhed, hvor indtjeningen står mål med investeringerne. Ud over klichéen ”bare der er til privatforbruget” – vil vi tjene penge. Omvendt er høj indtjening et middel til koncernens udvikling – ikke et mål i sig selv.

Go Gris 1507025897 Medium

design: xpdesign.dk