Virksomheden

Hvordan Go-gris I/S startede.

Go-gris I/S blev dannet 1. januar 2008. Go-gris I/S er resultatet af mange overvejelser omkring fremtidig landbrugsdrift og generationsskifte. Poul-Erik og Hans-Jørgen Mogensen er brødre og de har i mere end 30 år drevet hvert deres landbrug og sideløbende kørt et maskinfællesskab. For Hans Jørgen og Poul Erik har samarbejdet og sparringen de to imellem, været en stor del af succesen. Den hastige udvikling i dansk landbrug gjorde at Poul-Erik og Hans-Jørgen kunne se fordel i at deles om de stadigt større maskiner der krævedes i det moderne landbrug. Det er til stadighed en fordel at arbejde sammen i det moderne landbrug og det er en af grundene til at Go-gris I/S er startet.

Tankerne bag opstarten har været at stå stærkest muligt i alle facetter af det at drive landbrug. Det gælder om at være specialister inden for enhver driftsgren, ledelse, management og økonomi.

I processen mod et generationsskifte blev det hurtigt rimeligt klart hvor Martin og Mads havde/har deres spidskompetencer. Markdriften og væksstalde indenfor svineproduktionen var på plads. Der manglede en til at varetage soholdet i svineproduktionen. Martin tog fat i Jonas for at høre om det var interessant. Jonas og Martin har kendt siden et fælles landbrugsskoleophold i 1998 og Jonas arbejde sidenhen 2½ år som fodermester for søerne hos Poul-Erik på ”Stenkær”.

Jonas var klar fra start og der blev i fællesskab lavet I/S kontrakt i starten af 2008 .

Siden da har Go-gris I/S kørt i bedste velgående med en positiv udvikling i vækst og effektivitet.

Beskaaret Medium

design: xpdesign.dk