Medicinforbrug

Stalden

Medicinforbrug i fokus.

Vi kerer os om vores medicinforbrug.

Vi arbejder hver dag på, at reducere vores medicinforbrug - selvfølgelig med respekt for evt. syge dyr, der har krav på behandling.

 

Vi vil gerne være åbne om vores svineproduktion, og det har vi taget den fulde konsekvens af, ved nu at offentliggøre vores Vetstatgrafer.

 

Vetstat hører under Fødevarestyrelsen, og det er Fødevarestyrelsen, der sætter grænseværdierne.

Alt medicin på ejendomsniveau opgøres i en database, og alt medicin er på recept.

 

Vetstat er et helt unikt system, som vi kun i Danmark er bekendt med. Den danske svineproduktion generelt, dyrlæger og vi, som besøgslandbrug, får jævnligt besøg fra lande i hele verden, hvor netop Vetstat er noget af det, der gør stort indtryk.

 

En kort forklaring til graferne:

Den gule stiplede linje er grænseværdien, og den har, som I kan se fået et par hak nedad de sidste par år.

Denne gule linje skal vi holde os under for ikke at få et kontrolbesøg.

 

Den grønne linje er vores besætningsgennemsnit.

 

Pindene på graferne er vores ordinationer. Der er nogen, der er høje, men der er så, forud eller efterfølgende nogle, der er meget lave. Det har typisk noget med ordinationen at gøre. Eks at to ordinationer falder sammen.

 

På flere af graferne er der en stigning i medicinforbruget, og det er den direkte konsekvens af et PRRS udbrud med mange syge dyr til følge.

Se graferne nedenfor og kontakt Jonas på 40-840510, hvis der er spørgsmål.

 

Tryk her for at finde Vetstatgrafer for Evasminde (søer)

Tryk her for at finde Vetstatgrafer for Stenkær (Smågrise og slagtesvin)

Tryk her for at finde Vetstatgrafer for Ørskov (Smågrise)

Tryk her for at finde Vetstatgrafer for Rådved Nygård (Slagtesvin)

Tryk her for at finde Vetstatgrafer for Ballegård (slagtesvin)

Tryk her for at finde Vetstatgrafer for Hårup (slagtesvin)

design: xpdesign.dk