Stalden

Svineproduktionen er grundpillen i Go-gris I/S. Det er den produktionsgren Go-gris I/S er bygget op omkring.

Det ligger i navnet Go-gris, at vi vil leverer gode grise. En af vores store værdier er høj dyrevelfærd og kort transporttid på grisene. Vi er ikke tilhængere af at flytte grise over lange afstande, det er unødig ressourcespild og bidrager ikke til bedre dyrevelfærd.

 

Svineproduktionen er – efter et år med byggeri på tre ejendomme over 52 uger 2012/2013– en full line produktion (produktion af grise fra fødsel til slagt).

I dag er der 1.000 søer i Go-gris I/S, og de er på Evasminde. De nye stalde blev taget i brug sidst i 2012, og det er i dag et top moderne staldanlæg med løsdrift i både drægtighedsstald og i de nye farestalde. Fra ”Evasminde” leveres der 7 kg. grise hver uge til skiftevis Stenkær og Ørskov Overgaard.

Stenkær er, efter renovering fra en sobesætning med smågrise og slagtesvin, i dag et staldanlæg med udelukkende smågrise og slagtesvin. Der er en årsproduktion på 14.000 smågrise og 3.000 slagtesvin.

På Ørskov Overgaard er der smågrisestalde med en årlig produktion af 13.000 smågrise

Ballegård har ligeledes været igennem en gennemgribende renovering. De gamle sostalde er gravet ud og der er lavet nye slagtesvinestalde så kapaciteten er på 7.000 producerede slagtesvin om året.

I Hårup har vi lejet en slagtesvineejendom hvor vi kan producerer ca. 11.000 slagtesvin på vores eget hjemmeblandet foder.

Alle de slagtesvin, vi producerer i dag, slagtes på Danish Crown slagteriet i Horsens.

Vores slagtesvin bliver transporteret af Jysk Svinetransport og den maximale transporttid for vores grise er 45 min.

T-sti Evasminde

design: xpdesign.dk