Skovdrift

Marken

Der er i virksomheden 70 ha. skov, hvorfra der skaffes træ til de 2 ejendomme, som opvarmes med træ. Der sælges desuden gavntræ, når det er muligt. Lige som marken skal en skov plejes, for at man får det optimale ud af den. Derfor går en del af vinteren med at pleje nyplantninger og tilplante de steder, hvor der er fældet. Derudover skoves træ til brænde og tømmer.

Gavntræet sælges fortrinsvis gennem skovdyrkerforeningen. Der sælges både nåle- og løvtræ. Ved skovning af løvtræ sørger vi for både skovning og udkørsel. I enkelte tilfælde må vi ty til at entrere med en skovmaskine og en udkører.

Resttræ flises til flisfyret på Ballegård og til en nabo.

design: xpdesign.dk