Marken

Markdriften er vores anden driftsgren og er grundlaget for svineproduktionen. Størstedelen af de afgrøder vi dyrker, ender som foder til grisene. Vi tilstræber at producerer foderkorn af meget høj kvalitet, hvilket afspejler sig i rigtig gode produktionsresultater i svineproduktionen.

Marken er vores billede udadtil. Mange mennesker passerer flere gange dagligt de arealer vi dyrker og passer, og vi sætter en ære i at lave et godt og pænt stykke arbejde.

Vi driver ca. 635 ha. med følgende afgrøder:

  • Raps
  • Hvede
  • Byg
  • Havre
  • Frøgræs
  • Pil
  • Hestebønner

 

Størstedelen af markopgaverne klarer vi selv, men lejer maskinstationer til presning, skårlægning og hjælp med høst af frøgræs. 

design: xpdesign.dk